ROLL UP

Roll Up descriptiu de la Plataforma Alcaldia Republicana per fer visibles els llocs on es facin parades o presentacions.