*
*
*
* *
*
*
*
*
Aquest registre NO es pot considerar sota cap concepte com una adhesió a la PAR ni que estic d'acord amb cap dels seus plantejaments.
Amb aquest registre vull significar la meva adhesió a la PAR.